GDPR​

LD Køreskole v/Lone Borup

Privatlivsbeskyttelsespolitik - Elever
Vi tager beskyttelse af dine persondata alvorligt
Vi har hos LD Køreskole vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, så vi kan fortælle dig, hvordan vi behandler dine data.
Når du bliver elev på køreskolen, giver du samtykke til behandling af samtlige af de oplysninger, du giver os til brug for gennemførelsen af den undervisning, som du har indgået aftale med os om.


Kontaktinformation
LD Køreskole v/Lone Borup, CVR.nr.: 26057930, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 20 82 28 40 og e-mail: ldkoreskole@gmail.com.
Vi anvender denne type data om dig For at kunne give den undervisning, der er aftalt mellem køreskolen og dig, har LD Køreskole brug for visse personoplysninger om dig.

De data vi anvender, omfatter:

 • Navn, adresse, telefon og e-mail, CPR-nr. og fødeland.
 • Portrætbillede til ansøgning om kørekort.
 • Eventuelt bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser.
 • Eventuel navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden ved kørekort til 17- årige.
 • Eventuel ansøgning om dispensation til anvendelse af bil med automatgear.
 • Eventuelle oplysninger om overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med kontrollerende prøver. Evt. ANT-kursusbevis.

Vi videregiver ikke dine persondata, uden vi har lov til det I forbindelse med undervisningen er det nødvendigt, at vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre. Dette gør vi ikke uden vi har lov til det, enten i overensstemmelse med loven eller en samtykkeerklæring.
Modtagere af dine persondata er:

 • Politiet og tilsynsførende.
 • Eventuelle samarbejdende kørelærere.
 • Manøvrebaner og køreteknisk anlæg (pligt jfr. Bekendtgørelse om kørekort).
 • Ved ”særlig køreundervisning” forevises Borgerservice og forbliver hos køreskolen.
 • Eventuel tilmelding af elever til udbydere af online undervisningsprogrammer (eksempelvis Drive4You, Køreklar, Teoriundervisning.dk).
 • Eventuel ekstern underviser i førstehjælp.
 • Kommunernes Landsforening (Køreprøvebooking.dk).
 • Kommunikation med elever via sms og Messenger (Facebook).
 • Generel kommunikation med Borgerservice, Politi og Politiets Administrationscentre.
 • Færdselsstyrelsen.

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end vi skal.

LD Køreskole har pligt til at opbevare din lektionsplan i 2 år af hensyn til bekendtgørelsen om kørekort.
Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos os bliver opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår, da det anses som regnskabsmateriale i henhold til Bogføringsloven.
Dit ansøgningsskema vil blive slettet umiddelbart efter, at skemaet er blevet videregivet til Politiet. Bedømmelsesskemaet fra praktisk prøve bliver udleveret til dig, og opbevares ikke af køreskolen.


Når samtykkeerklæring for kørekort til 17-årige, førstehjælpsbevis og ANT-kursusbevis er returneret fra Borgerservice, tilbageleveres dokumenterne til dig, og er efterfølgende ikke tilgængelig for køreskolen.


Ansøgning om dispensation videregives til Færdselsstyrelsen og er efterfølgende ikke tilgængelig for køreskolen.
Du har ret til at få adgang til dine persondata Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevare dine persondata, og hvem der modtager data om dig. Derudover har du ret til at få urigtige oplysninger rettet, at gøre indsigelse mod databehandlingen og i visse tilfælde ret til sletning af persondata.


Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til os på kontaktoplysningerne, der står øverst.


Du har ret til at klage Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


Lone Borup LD Køreskole v/Lone Borup

Holdstart - Find din startdato

Alle hold starter kl. 17.00.

PersonbiL

​Holdstart: Torsdag d. 5. Sep.

​​​

Tilmeld

PersonbiL

​Holdstart: Mandag d. 7. okt.

​​​

Tilmeld

Personbil​

Holdstart: Torsdag d. 31. Okt.

​​Holdstart:

TILMELD

PersonbiL

Holdstart: Mandag d. 02.12. dec

​​​​

TILMELD

Hvad siger vores elever?

"Jeg kan varmt anbefale LD Køreskole!

Både Lone og Katja er kompetente, tålmodige og pædagogiske i deres måde at tilgang til både teoriholdene og den praktiske kørsel.

Det er tydeligt helt fra starten af, at de går op i den enkelte elev og tilpasser undervisningen til elevens behov, så man fra første time føler sig tryg og støttet."

Skjalm Arrøe

stars

"Hvis du vil have en tålmodig , forstående og dygtig kørelære så er det LD køreskole .. Lone er fantastisk dygtig både til de “alm” elever men også til dem der har en del svære ved det .."

Charlotte Midtgaard

stars​"LD Køreskole er en helt fantastisk køreskole! ​

Her oplever man nærværende kørelærere med høj faglighed, der hjælper én trygt igennem det teoretiske såvel som det praktiske. Lones altid gode humør og gejst for sit job smitter af på én, og hun formår at kombinere faglighed med hygge, så alle køretimer bliver noget man ser frem til.

Jeg kan kun give LD Køreskole min varmeste anbefaling!"

Ida Kiellin

stars

Adresse

​LD Køreskole v/Lone Borup 

Juni Alle 162
​2860 Søborg


CVR: 26057930 

Kontakt os

☎ Tlf.: 20 82 28 40

✉ E-mail: ldkoreskole@gmail.com

Følg os

Vores facebookside

Medlem af DKU